Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste
Henkilötietolaki 523/1999 (10 §) / EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Viimeksi päivitetty: Tammikuu 2020

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Ekokumppanit Oy (18017648-4)
Käyntiosoite: Valssipadonraitti 3, 33100 Tampere
Postiosoite: PL 487, 33101 Tampere
Verkkosivut: www.ekokumppanit.fi

2. Rekisterin nimi

Öljykampanjan asiakasrekisteri

3. Rekisterin vastuuhenkilöt

Ekokumppanit Oy:n toimitusjohtaja Suvi Holm sekä viestintäpäällikkö Carl Willandt.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään öljykampanjaan liittyvään tiedottamiseen ja
muuhun viestintään. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Rekisterin sisältämiä tietoja kerätään rekisteröityjen omalla suostumuksella rekisterin käyttötarkoituksen mukaista viestintää varten.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina rekisteröidyn nimi sekä sähköpostiosoite. Valinnaisena tietona rekisteriin voidaan kerätä rekisteröidyn yhteystiedot ja taustaorganisaatio. Tietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään verkkosivuilla sijaitsevalla verkkolomakkeella.

8. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Mikäli tiedot on kerätty yhteydenottopyyntölomakkeella, luovutetaan tiedot henkilön valitsemille urakoitsijoille. Muutoin rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta muille osapuolille.

9. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-sertifioitua yhteyttä käyttäen. Rekisterin manuaalinen aineisto sijaitsee rekisterinpitäjän hallussa lukkojen takana. Sähköistä rekisteriä säilytetään rekisterinpitäjän palomuurein, käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojatulla verkkolevyllä, jonne on pääsy vain rekisterin vastuuhenkilöllä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterin sisältämät tietonsa. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisterin vastuuhenkilöille, rekisterinpitäjän postiosoitteeseen.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tarpeettomien, virheellisten tai vanhentuneiden tietojen korjaamista tai tietojensa poistamista. Kirjallinen korjaus-/poistamispyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisterin vastuuhenkilöille, rekisterinpitäjän postiosoitteeseen.

11. Evästeet

Käytämme tällä verkkosivustolla evästeitä (cookies), joiden avulla käsittelemme ja analysoimme verkkosivustomme käyttöön liittyviä tietoja. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käyttäjä voi kuitenkin halutessaan estää evästeiden käytön selainasetusten kautta.

12. Upotettu sisältö muilta verkkosivustoilta

Tämän sivuston artikkelit/sivut voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Muiden verkkosivustojen upotettu sisältö toimii täsmälleen samalla tavalla kuin jos kävijä olisi käynyt toisella verkkosivustolla.

Nämä verkkosivustot voivat kerätä tietoja sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen lisäseurantaa ja seurata vuorovaikutusta kyseisen upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien seurata sulautetun sisällön vuorovaikutusta, jos sinulla on tili ja olet kirjautunut sisään kyseiseen verkkosivustoon.